MEB’den mecburi hizmet devirleriyle ilgili önemli uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı Kanun uyarınca lisansüstü eğitim gören bursiyerlerin mecburi hizmet devirlerinde nihai Kararın Bakanlıklarınca yapılması gerektiği konusunda tüm üniversiteleri ve YÖK’ü bilgilendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan, “Yükseköğretim kurumları adına ve Milli Eğitim Bakanlığı hesabına lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin, yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına devrine Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilir. Kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarına devrine ise Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilir.”

hükmü uyarınca üniversitelerde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının mecburi hizmet devirlerinin YÖK’ün uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlık izinleri alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir